Fonds voor gemene rekening 2017-11-25T18:30:39+00:00

Fonds voor Gemene Rekening

Open Fonds voor Gemene Rekening als oplossing voor privé spaargeld

De vermogensrendementsheffing van effectief 1.2%, of Box 3-heffing, is een veelbesproken heffing over het inkomen uit sparen en beleggen. Het uitgangspunt van een forfaitair rendement van 4% op vermogen, dat belast wordt tegen 30%, heeft zeker in de jaren vanaf de kredietcrisis veel kritiek gekregen. Hoewel de vermogensrendementsheffing per 2017 is aangepast, wordt er nog steeds uitgegaan van een forfaitair rendement. Een open fonds voor gemene rekening kan echter de gewenste oplossing bieden.

Aanpassing vermogensrendementsheffing per 2017

Vanaf 2017 kent box 3 meerdere schijven:

Voor vermogen van meer danMaar niet meer danGeldt een forfaitair rendement vanDat wordt belast tegen een tarief van Resulterend in een effectieve heffing van
€ 0€ 75.0002,8708%30%0,86124%
€ 75.000€ 975.0004,6004%30%1,38012%
€ 975.0005,39%30%1,617%

 

Tevens is het heffingvrij vermogen verhoogd naar € 25.000, waardoor bovenstaande tarieven gaan gelden voor vermogens boven dit drempelbedrag. Voorgaande leidt tot een hogere belastingheffing dan onder de oude tarieven voor vermogens vanaf circa €250.000.

Open fonds voor gemene rekening

Een open fonds voor gemene rekening belast het daadwerkelijk behaalde rendement, waardoor over laag renderend spaargeld minder belasting afgedragen hoeft te worden.

Een open fonds voor gemene rekening richt u op tezamen met minstens één andere deelnemer. Dit kan niet uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner zijn als het om vermogen gaat dat onderdeel is van uw gemeenschappelijke goederen. Een open fonds voor gemene rekening wordt, in tegenstelling tot een besloten fonds voor gemene rekening, aangemerkt als kapitaalvennootschap, waardoor participanten hun belang van 5% of meer op dienen te nemen als aanmerkelijk belang. Door het vermogen in een open fonds voor gemene rekening in te brengen zal het van box 3 naar box 2 verplaatsen, waardoor niet meer wordt uitgegaan van een forfaitair rendement maar van het daadwerkelijk behaalde rendement.

Het daadwerkelijk behaalde rendement is belast tegen het tarief in vennootschapsbelasting, veelal 20%. Het open fonds voor gemene rekening zal jaarlijks het rendement, met aftrek van kosten, moeten opgeven in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voordelen Open Fonds voor Gemene Rekening

  • De oprichting van een open fonds voor gemene rekening is eenvoudig door aanmelding bij de belastingdienst. Er hoeft dan ook geen notaris aan te pas te komen.
  • Geen publicatieplicht van jaarcijfers in tegenstelling tot een BV of NV.
  • Daadwerkelijk behaalde rendement belast, met aftrek van kosten.

Voorbeeld

Stel op een vermogen van €225.000 wordt een rente vergoed van 0,2%. Een vermogen van €225.000 resulteert per 1 januari 2017 in box 3 in een belastingheffing van circa €2.371, ongeacht het daadwerkelijk behaalde rendement. Een OFGM betaalt over datzelfde rendement € 900 aan belasting. Hoe hoger de waarde van het vermogen des te groter het voordeel.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons opvia het contactformulier of bel 085 00 30140.