Loonbelasting advies & loonadministratie

Loonbelasting advies / loonadministratie

Loonbelasting advies is iets waar veel bedrijven behoefte aan hebben. Elke werkgever in Nederland dient voor zijn werknemers  loonheffing af te dragen. Dit wordt vaak gedaan door de salarisadministratie van het bedrijf. Er kan behoefte zijn.

Hier bestaan vaak onduidelijkheden over, bijvoorbeeld  Als bedrijf zijnde dient men een administratie bij te houden welke voldoet aan de voorgeschreven richtlijnen opgesteld door de Belastingdienst. Deze administratie wordt vaak bijgehouden door een salarisadministratie. Zij dienen bij te houden hoeveel loonheffing en sociale premies afgedragen dient te worden. Vaak ontstaan daar vragen als:

 • Hoe dient de uitkering van bepaald loon gezien te worden?
 • Kan een salary split toegepast worden?
 • Dienen wij over te gaan op de werkkostenregeling?
 • Hoe zit het met de CAO waarin ons bedrijf actief is?

Op het gebied van de loonbelasting / loonheffing is MFFA Belastingadvies gespecialiseerd in de volgende onderdelen:

Loonadministratie:

 • Loonbelasting administratie opzetten en implementatie
 • Verwerking van de salarisadministratie (op locatie of op ons kantoor)
 • Loonbelasting aangifte indienen
 • Opmaken salarisstroken en jaaropgaven
 • Aanmelding en afmelding bij Belastingdienst, pensioenfondsen, Arbo-diensten etc.
 • Controle/check naleving CAO’s
 • Controle afdrachtvermindering loonbelasting
 • Ondersteuning bij opstellen arbeidscontract

Loonbelasting advies:

 • Loonbelasting scan
 • Beoordeling kostenvergoeding
 • Vergoedingen en verstrekkingen personeel, optie uitoefening
 • Werkkostenregeling
 • Loonbelasting salary split
 • Aanvraag WBSO
 • Aanvraag verzoek 30%-regeling voor ingezonden werknemers
 • Sociale zekerheid en sociale premies
 • Lbb 20 verklaring, verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzkeringen

U kunt de loongegevens per email aan ons toesturen waarbij wij de overzichten vanuit de salarisadministratie ook weer per email aan u retourneren. Indien gewenst kan dit op uw eigen brief papier.

Heeft u vragen over de inhouding van loonheffing?

Heeft u vragen over inhouding loonheffing of wilt u een optimale benutting van uw fiscale mogelijkheden? Wilt u advies waarbij fiscale risico’s zoals naheffingen en boetes worden uitgesloten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door middel van ons contactformulier. Bellen kan ook op: +31 (0)85 00 30140

Voor meer informatie kunt u ook op de website van de Belastingdienst kijken.

CONTACT