Fiscale diensten

Fiscale diensten

MFFA Belastingadvies

MFFA Belastingadvies gevestigd in Amsterdam, Eindhoven, Assen en Amstelveen, biedt een breed scala aan administratieve en fiscale diensten aan voor binnenlandse als buitenlandse belastingplichtigen.

Wij als belastingadviseurs ondersteunen particulieren, expats, DGA’s en bedrijven, zowel nationaal als internationaal. Niet alleen bestaande organisaties kunnen bij ons terecht voor belastingadvies, maar ook ondernemers en freelancers die een onderneming willen starten, verkopen of uitbreiden. Werknemers die naar het buitenland emigreren adviseren wij fiscaal o.a. over hun woning in Nederland (aanhouden en verhuren of verkopen?), opgebouwde pensioen, aangifte Inkomstenbelasting, voorkoming dubbele belasting en internationale sociale zekerheidsvraagstukken. Expats en werknemers maar ook board members die vanuit het buitenland naar Nederland komen, assisteren wij met een verblijfs- werkvergunning, aanvraag 30%-regeling, aangifte Inkomstenbelasting etc. Ook kunnen wij desgewenst regelen dat zij in hun land van herkomst verzekerd blijven voor wat betreft de volks- en werknemersverzekeringen. Wij assisteren internationale bedrijven die Nederland gebruiken als houdster- en/of financieringsmaatschappij of een verkoopkantoor/distributiekantoor hebben. Daarnaast assisteren wij bedrijven uit EMEA, Asia en de US die zich wil vestigen in Nederland en andere EU landen (start-up) van A tot Z. Omdat Nederland als innovatieland steeds meer fiscale prikkels biedt voor innovatieve ondernemers (met patenten, intellectuele eigendom) kunnen wij deze ondernemers zeer goed van dienst zijn op gebied van innovatiebox, de WBSO-regeling en R&D aftrek.

Hieronder treft u aan een overzicht van onze diensten:

Particulieren – Belastingadvies:

Bedrijven – Belastingadvies:

 • Loonadministratie uitbesteden: opstellen salarisstroken, indienen loonbelasting aangifte, opmaken jaaropgaven, aanmelding Belastingdienst, opstellen arbeidscontract etc.
 • Loonbelasting advies: loonbelastingscan, werkvergunning, verblijfsvergunning, beoordeling kostenvergoeding, vergoedingen en verstrekkingen personeel, werkkostenregeling, salary split, aanvraag WBSO-regeling, aanvraag verzoek 30%-regeling voor ingezonden werknemers, sociale zekerheid/premies, secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Inkomstenbelasting aangifte: indienen aangifte voor de eenmanszaak, VOF/maatschap
 • Inkomstenbelasting advies: opzetten onderneming, omzetting rechtsvorm (voordelig of niet) eenmanszaak of BV?, doorschuiving of staking, benutten verliesverrekening, aanvraag investeringsaftrek (EIA, MIAVamil), prive gebruik auto etc..
 • BTW aangifte: indienen en opstellen van de aangifte BTW, Intracommunitaire prestaties (ICP) aangifte, Intrastat, indienen teruggaaf verzoek buitenlandse BTW
 • BTW advies: BTW-scan, registratie buitenland, fiscaal vertegenwoordiger, import/export, vastgoed transacties, overdrachtsbelasting, facturatie advies, verleggingsregeling, fiscale eenheid
 • Vpb aangifte: indienen en opstellen aangifte Vpb (enkelvoudig en fiscale eenheid)
 • Vpb advies: activa/passiva transactie, fusie, bedrijfsoverdracht/bedrijfsovername, aandelenoverdracht, (her)structurering,opzetten holding met werkmaatschappij, bedrijfsopvolging, ruling verzoeken, oprichten BV, risico vaste inrichting, structurering, opzetten buitenlandse vestiging, transfer pricing, innovatiebox, Research & Development aftrek (RDA), aanvraag investeringsaftrek (EIA, MIAVamil), APA/ATR, tonnageregeling, winst uit zeevaart
 • Assisteren en ondersteunen fiscale procedures/geschillen/conflicten met de Belastingdienst (bezwaar/beroep fase)
 • Assisteren van de belastingplichtige bij boekenonderzoek van Belastingdienst
 • Internationaal ondernemen: opzetten optimale structuur, structurering, tax planning, opzetten buitenlandse entiteit, buitenlandse vaste inrichting, verlaging belastingdruk, opzetten in Nederland holding/financieringsmaatschappij, opzetten Europese distributiecentrum / hub / verkoopkantoor, bepaling ontslagvergoeding grensoverschrijdend, terugvragen en/of terug brengen bronbelasting (interest/dividend/royalties, uitzending van personeel / werknemers
 • Assistentie inzake fiscale issues (opinie/memorandum), second opinion, aanvraag APA/ATR
 • BTW advies: facturatie, intracommunautaire levering/verwerving, import/export, Intrastat, registratienummer buitenlandse onderneming, fiscaal vertegenwoordiger
 • Dividendbelasting advies: verlaging dividendbelastingdruk, terugvragen dividendbelasting uit andere landen.

Wij hebben samenwerkingen met verschillende belastingadviseurs over de gehele wereld.

Meer info over MFFA Belastingadvies?

Wilt u een optimale benutting van uw fiscale mogelijkheden? Wilt u advies waarbij fiscale risico’s zoals naheffingen en boetes worden uitgesloten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door middel van ons contactformulier. Bellen kan ook binnen Nederland op (0)85 0030140 of vanuit het buitenland op +31 (0)20 2615615.

U kunt uiteraard ook kijken op de website van de Belastingdienst of van de Kamer van Koophandel. Voor een overzicht van alle belastingen in Europa zie hier>>

Op de website Your Europe is info te vinden over registratie van ondernemingen in het buitenland, aanvraag vergunningen etc.

CONTACT